صفحه نخست >> >> شبکه های تحقیقاتی >> معرفی شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی در ایران

آخرین لیست شبکه های تحقیقات علوم پزشکی مصوب شورای گسترش دانشگاهها با ساختار اساسنامه الگو


ردیف

سال تاسیس

نام شبکه تحقیقات

نام رئیس

محل دبیرخانه

تلفن

آدرس اینترنتی

1

1379

پزشکی مولکولی

جناب آقای دکتر زینلی

انستیتو پاستورایران

66954324

Http://irmolmednet.ir

2

1380

بیوتکنولوژی پزشکی

جناب آقای دکتر مهبودی

انستیتو پاستور ایران

66954324

Http://mbn.ir

3

1384

علوم دارویی

جناب آقای دکتر کبریایی زاده

دانشکده داروسازی دانشگاه

 علوم پزشکی تهران

66482606

Http://psrn.net.research.ac.ir

 

4

1385

بیماریهای چشم

جناب آقای دکتر صادقی طاری

مرکز تحقیقات بیماریهای چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران

55416134

Http://19.net.research.ac.ir/

 

5

1385

سرطان

جناب آقای دکتر محققی

مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

66581542

Http://cancernet.research.ac.ir/

 

6

1386

سلامت روان

جناب آقای دکتر بوالهری

انستیتو روانپزشکی تهران   دانشگاه علوم پزشکی ایران

66551654

Http://mhrn.net

7

1389

دیابت

جناب آقای دکتر لاریجانی

پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

88220037

Http://emri.tums.ac.ir

8

1389

پوکی استخوان

جناب آقای دکتر پژوهی

پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

88220037

Http://emri.tums.ac.ir/pages/mainpage.asp?I=S1M5P2C1

 

9

1389

لیشمانیوز

جناب آقای دکتر خامسی پور

مرکز تحقیقات پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

88970657

Http://8.net.research.ac.ir

10

1389

هپاتیت

جناب آقای دکتر سهراب پور

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

88614523

Http://portal.hep.ir

11

1390

بیماریهای تنفسی

جناب آقای دکتر قانعی

پژوهشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

88600067

Http://rdrn.net.research.ac.ir

 

12

1390

قلب و عروق

جناب آقای دکتر نعمتی پور

پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

0311

3377889

Http://ncrn.net.research.ac.ir

13

1390

ضایعات نخاعی

جناب آقای دکتر امامی رضوی

مرکز ترمیم ضایعات مغزی نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

66438635

Http://irsci.net.research.ac.ir

14

1390

بهداشت محیط

جناب آقای دکتر مصداقی نیا

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

88978399

Http://ehrn.net.research.ac.ir

15

1390

بیماریهای روماتیسمی و مقصلی

جناب آقای دکتر جمشیدی

مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

88220065

Http://25.net.research.ac.ir/

 

16

1390

پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

جناب آقای دکتر عبادی فر

مرکز تحقیقات ناهنجاریهای دندانی - فکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

Http://24.net.research.ac.ir

17

1390

نانو فن آوری پزشکی

جناب آقای دکتر دیناروند

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

66467764

Http://mnn.net.research.ac.ir

 

18

1392

لیزر در پزشکی

جناب آقای دکتر رزاقی

مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

22718021

Http://lasernet.sbmu.ac.ir

19

1395

کوهورت

جناب آقای دکتر عزیزی

پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

22432500

http://irancohorts.ir

20

1395

پرستاری

سرکار خانم دکتر حقدوست اسکویی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

88671613

http://nursingnet.iums.ac.ir

21

1397 

بیماریهای نوپدید و بازپدید

جناب آقای دکتر گویا

انستیتو پاستور ایران

 64112120

22

1397 

بیماریهای ویروسی

جناب آقای دکتر جزایری

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 88631826