صفحه نخست >> >> >> صورتجلسه دهم

صورتجلسه دهم

 بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته راهبردی علم سنجی

شماره جلسه: 10

تاریخ جلسه:24/7/1389

مکان جلسه: ساختمان معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، دفتر معاونت

 ساعت شروع: 10                                              ساعت خاتمه: 30/11

حاضرین در جلسه:آقایان دکتر قانعی، دکتر پرویز اولیا، دکتر اکبری ساری، دکتر واسعی، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر پیمان کبیری، دکتر محسن رضا حیدری، ایثار نصیری.

دبیرجلسه:جناب آقای دکتر پرویز اولیا  

ردیف

دستورکارجلسه:

1

 ارائه تحت عنوان نقش مقالات مروری در ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه علوم پزشکی توسط جناب آقای دکتر حیدری

ردیف

مباحث و موضوعات جلسه

2

این جلسه با فرمایشات جناب آقای دکتر قانعی در خصوص انتظارات معاونت تحقیقات و فنآوری از واحد علم‌سنجی آغاز گردید. بنابر نظر ایشان مقرر گردید تا در گزارشات ارائه شده از سوی واحد علم‌سنجی علاوه بر رصد وضعیت تولیدات علمی، وضعیت تبدیل دانش به فنآوری و فنآوری به ثروت و تجاری‌سازی در حوزه علوم پزشکی و راهکارهای ارتقا نیز گنجانده شود. برای مثال وضعیت کشور ایران در خصوص روش‌های پیشرفته درمانی مانند پیوند اعضا، تشخیص و پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک و داروهای جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد. به گفته ایشان انتظار می‌رود که با همکاری‌ واحدهای علم‌سنجی گزارش‌های تفکیکی در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و به تفکیک گرایش‌های‌ علوم پزشکی تهیه و ارائه گردد.
در ادامه، جناب آقای دکتر محسن رضا حیدری، به بررسی وضعیت مقالات مروری ارائه شده از سوی محققان کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان از جنبه‌های مختلف پرداخت. نشان داده شده که علی‌رغم مزایا و ضرورت بررسی و ارائه دستآوردهای علمی داخلی و خارجی در موضوعات مختلف در قالب مقالات مروری، در حال حاضر میزان مقالات مروری ارائه شده در حوزه علوم پزشکی کشور ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین نشان داده شد که یکی از راهکارهای عملی ارتقا کیفی و کمی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه علوم پزشکی توجه بیشتر به ارائه مقالات مروری می‌باشد.
  

ردیف

مصوبات جلسه:

مسئولاجرا

مهلت اجرا

3

1-   قرار گیری مقالات مروری دارای ارجاع به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تشویق محققان برتر

جناب آقای ایثار نصیری

-

تاریخ جلسه آینده:  27/9/1389

مدعوین جلسه آینده:آقایان دکتر پرویز اولیا، دکتر جواد رفیع‌نژاد، دکتر محمد واسعی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر آرمین مددکار سبحانی، دکتر پیام کبیری، دکتر منیر برادران افتخاری، دکتر کیوان کوشا، دکتر محسن رضا حیدری، دکتر اکبری ساری، ایثار نصیری.

دستور جلسه آینده:

ارائه توسط آقای ایثار نصیری تحت عنوان "بررسی وضعیت کشور ایران در تولید دانش، تبدیل دانش به فنآوری و فنآوری به ثروت در حوزه علوم پزشکی"