صفحه نخست >> >> آشنایی با معاونت تحقیقات و فنآوری >> تماس با ما

 

معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری


شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام و مشاور عالی معاونت


شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر قاسم جهانگرد

رئیس دفتر معاونت

81455152

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

4

دکتر اصغر عبادی فر

رییس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

81455181

81455183

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

5

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی

81455225

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

6

دکتر حسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

7

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته ملی اخلاق و پژوهشهای زیست پزشکی


شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

9

دکتر جدیان

مشاور اجرایی و مدیر امور عمومی

81455202

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10