صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> نوآوری در مدل کسب و کار ( 108 )

نوآوری در مدل کسب و کار

اهداف برنامه :

 آشنایی با تعاریف استراتژی فنآوری
درک جایگاه استراتژی فنآوری در سازمان
شناخت رویکردها، مدل ها و انواع استراتژی فنآوری
شناسایی عوامل موثر بر تدوین استراتژی فنآوری
 ارزیابی چالش های تدوین و پیاده سازی استراتژی فنآوری

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی