جستجو
آمار بازدید
۱۳۹۳ سه شنبه ۷ مرداد / ١ شوال ١٤٣٥ / Tuesday, July 29, 2014
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/20-6-1390/IMAGE634513296186170000.jpg
همایش مدیران علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد
همایش مدیران علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1336&Level=11
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/31-2-1390/IMAGE634415769603500000.jpg
پانزدهمین جلسه کمیته راهبردی علم‌سنجی با حضور جناب آقای دکتر قانعی و جمعی از مدیران و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل گردید
پانزدهمین جلسه کمیته راهبردی علم‌سنجی با حضور جناب آقای دکتر قانعی و جمعی از مدیران و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل گردید
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1106&Level=11
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/18-2-1390/IMAGE634404587117250000.jpg
شناسایی و تشویق 207 نفر از محققان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شناسایی و تشویق 207 نفر از محققان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=910&Level=11
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/18-2-1390/IMAGE634404595114500000.jpg
اطلاعات مربوط به تولیدات علمی 107 کشور جهان در حوزه علوم پزشکی از اول ژانویه سال 2000 میلادی تا 1 مارس سال 2011 میلادی
اطلاعات مربوط به تولیدات علمی 107 کشور جهان در حوزه علوم پزشکی از اول ژانویه سال 2000 میلادی تا 1 مارس سال 2011 میلادی
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=909&Level=11
© 2010 All rights Reserved. WWW.HBI.Ir