1393/12/23
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر رضا ملک‌زاده در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه ...
1393/12/17
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-index همراه با سایر شاخص‌های استنادی در اسکوپو ...
1393/12/16
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان گفت: 40 درصد از تولیدات علمی کشور در بخش تحق ...
1393/12/16
معاون تحقیقات و فناوری در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گفت: برنامه ثبت سرطا ...
1393/12/16
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ملک زاده به عنوان نایب رئیس کمیته و مسئول برنامه ملی کنت ...
1393/12/9
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و ...
1393/12/9
دکتر شاهین آخوند زاده قائم‌مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: حمایت‌های مالی از ساخت 10 آ ...
1393/12/9
دومین نشست مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در محل هتل پارس برگز ...
1393/12/9
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در کل دانشگاه‌های استان کرمان حداقل به ...
1393/12/9
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 580 مرکز تحقیقاتی ...