1398/8/20
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در نشستی با حضور مدیرکل تدوین استانداردهای ملی سازمان است ...
1398/8/20
گارگاه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و ...
1398/8/19
در نشستی در تاریخ 13 آبانماه سال 98 مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت، جناب آقای دکتر وطن پور با فنا ...
1398/8/18
داروی ماسیتنتان برای درمان بیماران مبتلا به پرفشاری اولیه ریوی از ابتدای سال آینده در تعهد بیمه ای ...
1398/8/14
در روز دوشنبه سیزدهم آبانماه سال جاری, کارشناسان دفتر توسعه فناوری سلامت از ساختمان مرکز رشد فناوری ...
1398/8/11
جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات در تاریخ 98/9/11 در دفتر معاون محت ...
1398/8/6
مدیر کل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر وطن پور در نشستی صمیما ...
1398/8/4
سومین همایش مدیران اطلاع‎رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور اول و دوم آبان ماه 13 ...
1398/8/4
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت، جناب آقای دکتر وطن پور، در تاریخ 2/8/1398 از زیرساخت های فناوری در ...