دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کمیته بین المللی اخلاق نشر (C ...
با حکم دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علیرضا آموزنده به عنوان سرپرست دانشکده علوم ...
مرکز مطالعات جمعیتی کوهورت در مازندران با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و رئیس واعضای هی ...
دکتر ملک زاده گفت: 50 درصد سرطان ها قابل پیشگیری است. اجرای برنامه استاندارد ثبت سرطان جمعیتی در ته ...
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر منوچهر مهرام به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ...
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر کاظم قائمی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدم ...
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر مجتبی زارعی را به سمت دبیر شورایعالی توسعه تح ...