1394/11/10
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تأسیس صندوقVC برای همکاری با شرکت‌های د ...
1394/11/10
هدف اصلی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولین احیاء بهداشت و بحث پیشگیری در جامعه است باید ضرورت ...
1394/11/10
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر شاهین آخوند زاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناو ...
1394/10/26
چهارمین کارگاه منطقه ای توانمندسازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاهها و دانشکد ...
1394/10/23
گردهمایی آمایش فناوری منطقه 10 کشوری با حضور رئیس دفتر فناوری سلامت، معاونین تحقیقات و فناوری و مدی ...
1394/10/22
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 نیز همانند سال 1393 حمایت مال ...
1394/10/22
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 نیز همانند سال 1393 کمک به را ...
1394/10/22
در حال حاضر 5 شرکت دانش بنیان در زمینه تولید محصولات سلامت مورد نیاز جامعه در حال انجام کار تحقیقات ...