اطلاعیه ها :
آخرین اخبار و تازه ها : آرشیو خبر
1395/12/25
در روز چهارشنبه به تاریخ 1395/12/19 اتاق تمیز باز ساختی پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح گردید
1395/12/23
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد
1395/12/21
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در سفر یکروزه به بابل در همایش سرطان مری گفت:استفاده از چا ...
1395/12/21
اعطای عنوان شهروند افتخاری گنبد به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ افتخار می کنم که به جای کشو ...
1395/12/18
کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی دو کشور برگزار شد.
1395/12/16
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تا ...
1395/12/14
کارگاه توانمند سازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه روحانیون دانشگاه علوم پزشکی ...
1395/12/1
معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: یکی از مسایل مهمی که در آموزش پزشکی ...
فراخوان ها، همایش ها