1396/3/3
در روز چهارشنبه 1396/03/03 جلسه آمایش منطقه 6 کشوری در سالن همایشهای دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار ...
1396/3/2
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/03/02 جلسه آمایش منطقه 10 با حضور دکتر ملک زاده و دکتر وطن پور برگزار ...
1396/3/2
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش 2.5 الی 3 برابری سرطان پروستات در کشور ...
1396/3/1
در روز دوشنبه به تاریخ 1396/03/01 چهارمین جلسه کمیته تجاری سازی در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری برگ ...
1396/2/25
دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور 24 اردیبهشت ماه 1396 در محل مر ...
1396/2/19
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه‌اندازی کمیته اخلاق پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ...
1396/2/3
روز یکشنبه به تاریخ 1396/02/03 جلسه تدوین نقشه راه فنآوری سلامت توسط اعضای محترم کمیته راهبری برگزا ...
1396/2/2
چالش نوآوری ( توسعه روش های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانو حسگرهای زیستی )
فراخوان ها، همایش ها