1398/4/29
روز شنبه به تاریخ 1398/04/29 جلسه کمیته سلامت دیجیتال در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت ...
1398/4/25
سومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور روزهای یکشنبه و دوشنبه 23و24 تیرماه 139 ...
1398/4/17
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر ارسلان سالاری را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و ...