دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری و رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور طی حکمی دکت ...
اولین کارگاه روش نگارش پیشنهادیه تحقیقاتی و جذب بودجه جهت آموزش محققین در نگارش یک پیشنهادیه 24 مهر ...
با حکم دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری با حفظ ...
تعیین رتبه 20 دانشگاه کشور به دوشکل رتبه آموزش و رتبه در همکرد
دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کمیته بین المللی اخلاق نشر (C ...
با حکم دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علیرضا آموزنده به عنوان سرپرست دانشکده علوم ...
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر رضا نجفی پور را به سمت مشاور اجرایی و مدیر ام ...
مرکز مطالعات جمعیتی کوهورت در مازندران با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و رئیس واعضای هی ...
دکتر ملک زاده گفت: 50 درصد سرطان ها قابل پیشگیری است. اجرای برنامه استاندارد ثبت سرطان جمعیتی در ته ...