1394/2/6
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری و همایش سراسری کمیته ...
1394/2/2
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های پزشکی وزارت بهداشت و درمان گفت: نیمی از پژوهش‌های پژوهشگران ایران ...
1394/2/2
با حکم دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری دکتر مسگرپور به عنوان مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و ام ...
1394/1/31
گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همایش سراسری کمیته‌های اخلاق در پژو ...
1394/1/30
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی مهندس سید ابراهیم رئیسیون را به عنوان مشاور اقتصادی خود من ...
1394/1/26
دوره آموزشی (Training The Trainers) ویژه تربیت مدرسین آموزش شیوه استفاده از مجموعه های ISI Web of ...
1394/1/26
دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بانک اطلاعاتیISI Web of Science برای استفاده اساتید، پژوهشگران و د ...
1393/12/23
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر رضا ملک‌زاده در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه ...
1393/12/17
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-index همراه با سایر شاخص‌های استنادی در اسکوپو ...
1393/12/16
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان گفت: 40 درصد از تولیدات علمی کشور در بخش تحق ...