1395/6/1
شماره سوم نشریه دفتر توسعه فنآوری سلامت با نام فنآوران نوین ( پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی ) مخصو ...
1395/6/1
دومین جلسه کمیته فناوری های آزمایشگاهی (IVD) روز دوشنبه به تاریخ 1395/06/01 در محل سالن کنفرانس دفت ...
1395/5/19
بیست و سومین جلسه شورای فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخه 18/5/1395 در دفتر وزارت تشکیل گردید .
1395/5/19
سومین جلسه کمیته IT دفتر توسعه فنآوری سلامت در روز سه شنبه یه تاریخ 1395/05/19 برگزار شد.
1395/5/18
دکتر فکور بر لزوم نگاهی فرهنگی به تحقیق تاکید کرد و افزود: باید به تحقیق نگاهی جامعه ساز داشته باشی ...
1395/5/18
جلسه مشترک وزیر یهداشت، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز در محل معاونت علمی و ...
1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/5/16
دفتر توسعه فنآوری در راستای اهداف کلان تعیین شده به همت مدیران و کارشناسان خود کتب مورد نیاز مخاطبی ...
1395/5/11
ثبت نام از داوطلبان بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از یکشنبه 10 مرداد ماه شروع و تا ...
1395/5/4
سومین جلسه کمیته تجاری سازی روز دوشنبه به تاریخ 1395/05/04 در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری ...