1397/12/25
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ملک زاده به عنوان نایب رئیس شورای‌عالی و رئیس ...
1397/12/22
در روز چهارشنبه 1397/12/22 جلسه بررسی چالشهای شرکت های دانش بنیان NGS در محل سالن همایش های دفترتوس ...
1397/12/21
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حمیدرضا صفی خانی را به عنوان رییس مرک ...
1397/12/19
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/12/19 جلسه مشترک با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری برگزار گردید
1397/12/19
دومین همایش مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی در سالن دارالفنون دانشگاه ...
1397/12/13
در روز دوشنبه 1397/2/13 جلسه هم اندیشی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
1397/12/12
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد تو‌کلی را به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز حراست ...
1397/12/12
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدحسین حیدری را به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد ...