1396/11/17
در تاریخ 1396/11/17 هشتمین جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگز ...
1396/11/15
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نوزدهمین جشنواره ابن سینا: ارتقا رتبه جهانی ایران در توسعه پ ...
1396/11/14
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملکرد 6 ماهه این معاونت را به مناسبت دهه ...
1396/11/11
معاون تحقیقات و‌ فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در زمینه تحقیقات در سرطان، ۳۴ مرکز ت ...