1398/7/24
علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی razi.hbi.ir و یاrazi.research.ac.ir مراجعه و ...
1398/7/20
نهمین همایش ملی رؤسا و کارشناسان ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 17 و 18 مهرماه 1398 به ...
1398/7/14
دبیر کمیته کتابخانه¬های پزشکی،«بازنگری و تبیین حرفه و رشته کتابداری اطلاع¬رسانی پزشکی در وزارت بهدا ...
1398/7/6
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال ۲۰۱۸ هم به ل ...
1398/6/6
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال ۲۰۱۸ هم به ل ...
1398/6/4
معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت همزمان با فرارسیدن هفته دولت اهم فعالیت ها و دستاوردهای این م ...
1398/6/2
آیین نکوداشت دکتر «رضا ملک زاده» معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، پنجشنبه 31 مرداد، با حضور مسئ ...
1398/6/2
دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آئین نکوداشت خود، ب ...