1395/2/15
بررسی طرح های تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در کمیته راهبردی طرح های کلان، چهارشنبه 1395/ ...
1395/2/11
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هیچ فردی در دنیا به اندازه ...
1395/2/8
اولین جلسه کمیته تجاری سازی فناوری شرکت ها و محصولات دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در ...
1395/2/8
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ملک زاده به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس ...
1395/2/8
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دبیر هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد.
1395/1/24
دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در یازدهمین اجلاس جهانی کمیته ها ...
1395/1/18
دکتر ملک زاده در نشست با اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت:پیشرفت علم وظیفه دانشگاهها است ...
1395/1/18
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر یکروزه خود به است ...
1395/1/17
با هدف تجاری سازی دانش و محصولات فنآوری
1395/1/17
دکتر عاطفه رئوفی سرپرست دانشکده علوم پزشکی لارستان طی حکمی دکتر محمد رفیع بذرافشان را به سمت سرپرست ...