1396/5/2
در روز دوشنبه به تاریخ 1396/05/02 پنجمین جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری ...
1396/4/26
وزیر بهداشت از افزایش تعداد استنادات‌ به مقالات محققان ایرانی از عدد 12 هزار به 37 هزار خبر داد و گ ...
1396/4/25
رئیس دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران در زمینه پژوهش پزشکی از جایگاه ...
1396/4/25
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون توانسته ا ...
1396/4/18
همایش معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور 25 تیر ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران ب ...
1396/4/17
دومین جشن دانش آموختگی دوره های دکتری پژوهشی موسسات و دانشگاه های علوم پزشکی کشور شنبه  24 تیر ماه ...