آخرین اخبار و تازه ها : آرشیو خبر
1397/9/24
دکتر شاهین آخوند زاده در این مراسم گفت: اساس پژوهش، تمرین و مانور است و پژوهش به انسان اعتماد به نف ...
1397/9/24
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: ٣ هزار و ٧٠٠ شرکت دانش بنیان در کشور به‌ ثبت رسیده ...
1397/9/18
در روز یکشنبه 1397/09/18 دومین جلسه شورای هماهنگی تحقیقات و فنآوری حوزه سلامت در دفتر معاون تحقیقات ...
1397/9/18
کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشن ...
1397/9/17
کارگاه منطقه‌ای اخلاق در کارآزمایی‌بالینی ویژه اعضای کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی و اعضای هی ...
1397/9/17
ارزیابی مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/14 با حضور داوران محترم جناب آقای د ...
1397/9/12
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/09/12 شش محصول دانش بنیان در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت ...