صفحه نخست >> >> درباره کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی >> اهداف و ماموریت های کمیته

اهداف و ماموریت های کمیته1.      توانمندسازی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش

2.      تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی

3.      ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای

4.      حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاهها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی

5.      هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور