صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دپارتمان اصلی
دکتر آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سفر خود به ایرانشهر در نشستی با رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، راه های همکاری بیشتر و ارزیابی راهکارهای لازم جهت ارتقای شاخص های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه را بررسی کرد..
در روز دوشنبه 1398/02/30 جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال درمحل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد کریمیان را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام منصوب کرد..
سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در حکمی مریم خواجه را به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع در امور پیگیری های ویژه و ناهید اسلامی را به عنوان رییس دفتر این معاونت منصوب کرد..
وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محسن اسدی لاری را در سمت خود به عنوان مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا کرد..
در روز شنبه 1397/02/21 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام وزارت برگزار گردید..