صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دپارتمان اصلی
در روز چهارشنبه به تاریخ 1395/12/19 اتاق تمیز باز ساختی پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح گردید.
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد.
بانک مغزی دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 با حضور دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه افتتاح شد..
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در سفر یکروزه به بابل در همایش سرطان مری گفت:استفاده از چای داغ، سرطان مری را افزایش می دهد..
اعطای عنوان شهروند افتخاری گنبد به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ افتخار می کنم که به جای کشورهای دیگر، شهروند افتخاری یکی از شهرهای ایران شدم.
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تاریخ‌های 9 و 10 و 11 اسفند ماه سال 1395 برگزار گردید..
کارگاه توانمند سازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه روحانیون دانشگاه علوم پزشکی قم پس ازدو روز بحث وتبادل نظر به کارخود پایان داد. از این کارگاه استقبال خوبی صورت گرفته بود و 50 نفراز روحانیون عضوکمیته دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشوردرآن حضورداشتند..