صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دپارتمان اصلی
اولین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت به همت مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به دبیری آقای محمدی رئیس محترم کتابخانه مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روز چهارشنبه 24 آبان ماه سال 1396 مقارن با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در محل سالن طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید..
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/08/23 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد.
طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمرگلوکز خون ( برون تنی ).
مهلت ثبت نام در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا پایان وقت اداری 30 آبان ماه تمدید شد..
در روز دوشنبه به تاریخ 1396/08/15 اولین جلسه کمیته انتقال فنآوری در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
برگزاری مسابقه در حوزه فنآوری های حوزه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می گردد.