صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دفتر توسعه فنآوری سلامت
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/03 جلسه مشترک شورای سیاستگزاری سومین ایده بازار خوراک و نوشیندنی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/03/29 دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و با حضور وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/03/20 جلسه مشترک شورای سیاستگذاری دومین رویداد زیبایی و سلامت در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/03/12 جلسه کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز شنبه به تاریخ 1398/03/11 کمیته سلامت دیجیتال در محل دفتر دکتر ملک زاده برگزار گردید.
سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
در روز دوشنبه 1398/02/30 جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال درمحل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز شنبه 1397/02/21 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام وزارت برگزار گردید..