• ۱۰۰۲۸
  • ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۵
برگزاری کمیته راهبردی طرح های کلان

بررسی طرح های تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در کمیته راهبردی طرح های کلان، چهارشنبه 1395/02/15 با حضور دکتر ملک زاده ، معاون محترم تحقیقات و فنآوری و دکتر وطن پور ریاست محترم دفتر توسعه و فناوری صورت گرفت

کمیته راهبردی طرح های کلان که به منظور عملیاتی نمودن طرح های فنآورانه مورد تأیید در کمیته های تخصصی دفتر توسعه فنآوری وزارت بهداشت در مورخة 1395/02/15 با حضور جناب آقای دکتر رضا ملک زاده ، معاون محترم تحقیقات و فنآوری، دکتر وطن پور مدیر کل دفتر توسعه فنآوری دکتر بیگلر مدیر کل تجهیزات پزشکی، دکتر صالحی مدیر کل دفتر طرح های کلان معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری ، سرکار خانم دکتر کیان فر رئیس گروه فنَآوری های تخصصی دفتر توسعه و فنآوری و جناب آقای دکتر فیروز وند و مهندس آزادبخت تشکیل گردید.

در این جلسه با حضور مجریان ، طرح های فنآورانه در حوزه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1 – تولید کیت 21 ژنی تعیین کننده نیاز به شیمی درمانی سرطان پستان ( مجری طرح : خانم دکتر اسماعیلی از پژوهشکده جهاد دانشگاهی )

2 – محیط جامد برای انتقال و نگهداری مدت دار میکرو ارگانیسم ها ( مجری طرح : خانم دکتر آرین پور از شرکت آرین آساک )

3 توربین یکبار مصرف دندانپزشکی ( مجری طرح : جناب آقای هلال از شرکت هلال )

4 اکسیژن ساز خانگی ( مجری طرح : آقای مهندس پیمان بخشنده از شرکت زیست تجهیز شریف )

5 دستگاه نوار قلب تک کاناله پرتابل ( مجری طرح : آقای دکتر امینیان از شرکت نیک پندار )
مجری طرح تولید کیت 21 ژنی از پژوهشکده جهاد دانشگاهی
مجری طرح محیط جامد برای انتقال و نگهداری مدت دار میکرو ارگانیسم ها از شرکت آرین آساک
مجری طرح دستگاه نوار قلب تک کاناله پرتابل از شرکت نیک پندار
مجری طرح توربین یکبار مصرف دندانپزشکی از شرکت هلال
مجری طرح اکسیژن ساز خانگی از شرکت ریست تجهیز شریف

آخرین مطالب :