• ۱۱۳۳۶
  • ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۵
راه اندازی فاز یک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و افتتاح مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد
  به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، فاز یک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  و دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه افتتاح  و راه اندازی شد.
2
4
5