• ۱۱۳۴۰
  • ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۶
جلسه کمیته تجهیزات پزشکی

اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سال جدید روز یکشنبه به تاریخ 1396/01/27 در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
دراین جلسه که باحضور خانم دکتر کیان فر ریاست محترم گروه فنآوری های تخصصی و آقای مهندس آزادبخت دبیر محترم کمیته تجهیزات پزشکی و اعضای محترم کمیته و مجری طرح طراحی و ساخت لیزر فیبری آلاییده با تولیوم به منظور کاربردهای جراحی پروستات برگزار گردید ، پس از استماع نظر اکثریت اعضای کمیته به منظور اجرایی و عملیاتی نمودن طرح مذکور مورد تأیید اولیه کمیته قرار گرفت.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

آخرین مطالب :