• ۱۱۴۶۸
  • ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۶
برگزاری نخستین کارگاه ملی پروژه توانمند سازی محیط مالکیت معنوی

نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی با حضور نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری برگزار می گردد

نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی با حضور نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری 18 و 19 آذرماه 1396 در سالن تشریفات مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

این کارگاه باحضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دفتر مالکیت فکری، ثبت اختراع و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن تشریفات مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

آخرین مطالب :