• ۱۱۵۰۳
  • ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۶
برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ارزشیابی مرکز نقص ایمنی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه یافت

ارزشیابی کیفی مرکز نقص ایمنی کودکان در تاریخ 1396/10/18 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر غفاری_جناب آقای دکتر مهدویانی و سرکار خانم دکتر کلیشادی و ریاست محترم مرکز نقص ایمنی کودکان جناب آقای دکتر آقا محمدی و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر آقا محمدی ریاست محترم مرکز نقص ایمنی کودکان از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ... گزارشاتی ارائه نمودند.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری _ ساختار _ محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.