• ۱۱۶۲۱
  • ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۷
آغاز ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سال 1396

قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نظر به آغاز "ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سال 1396" مانند سنوات گذشته رتبه بندی آن دانشگاه ها بر اساس شاخص های اعلام شده بر طبق پایگاه های Scopus، ISI،PubMed انجام خواهد پذیرفت. همانطور که مستحضرید این فرایند بر اساس "راهنمای ارزشیابی عملکرد  فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور سال 1396" انجام می شود; که استخراج و امتیاز دهی محور تولید علم توسط ستاد وزارت متبوع بدون نیاز به ارائه مستندات صورت می پذیرد.

همچنین در بخش ساختار ملاک امتیاز دهی بر اساس شاخص های اعلام شده توسط دفاتر مربوطه در ستاد بر اساس "راهنمای ارزشیابی عملکرد  فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور سال  محور ساختار1396"; انجام می پذیرد. در محور ساختار با توجه به ارائه مستندات خواسته شده از دانشگاه ها امتیاز دهی و داوری مستندات توسط دفاتر ستاد انجام می گیرد و مهلت ارسال مستندات تا پایان وقت اداری "روز چهارشنبه مورخ 20/4/1397" خواهد بود.

 لذا با توجه به غیر قابل تمدید بودن این فرصت، خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال مستندات خواسته شده بر اساس راهنمای فوق الذکر به دفاتر مربوطه اقدام فرمایید.

جهت برقراری ارتباط، ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات ; لیست شماره تلفن های کارشناسان محترم مسئول در ستاد برای پاسخگویی در هر دفتر جهت شاخص های  مشخص شده به شرح ذیل می باشد.واحد /دفتر

کارشناس مسئول

تلفن

واحد ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی

سرکار خانم مهندس سبحانی

81455137-021

کمیته  تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

جناب آقای خضری

81455487-021

جناب آقای حسینو

81455155-021

کمیته  اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی کشوری

سرکار خانم دکتر نیک روان

81455698-021

منابع الکترونیک و اطلاع رسانی پزشکی

سرکار خانم دکتر فضلی

81455225- 021

آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی

سرکار خانم کامرانپور

81455191-021

PhD by Research

سرکار خانم کمالیان

81454307-021

clinician scientist

جناب آقای دکتر حیدرزاده

81455194-021

طرحهای کوهورت و بیوبانک

 

جناب آقای دکترپوستچی

 

09122187385

81455137 -021

سیستم های Registry  (ثبت بیماری ها)

سرکار خانم دکتر مجرب

81455139-021

post doc

سرکار خانم افلاکی

81455196-021