• ۱۱۷۵۴
  • ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۷
دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی

احتراماً با توجه به برگزاری موفق اولین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی، طب جابگزین و داروهای گیاهی در سال 96 و حضور پربار شرکت ها و متخصصان و اساتید مطرح و انجمن های فعال این حوزه، این شرکت با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی را در تاریخ 30 بهمن لغایت 3 اسفند ماه 1397 به مدت 4 روز در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار نماید و در نظر دارد شرکت های دارای فنآوری روز در زمینه های مرتبط را به این نمایشگاه جهت حضور دعوت نماید.

سایت نمایشگاه