• ۱۱۸۱۵
  • ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۸
تفاهم همکاری در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی ایران و عراق

در روز سه شنبه 1398/02/03 تفاهم نامه همکاری در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی ایران و عراق در بغداد امضاء شد
تفاهم همکاری در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی ایران و عراق مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت و محیط عراق در تاریخ 23 آوریل 2019 برابر با 3 اردیبهشت 1398 در بغداد به امضاء رسید.