• ۱۱۸۱۶
  • ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۸
سند اطلاعاتی تحقیق، توسعه و نوآوری در مجارستان

سفارت مجارستان در تهران در یادداشتی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی وضعیت تحقیق، توسعه و نوآوری در مجارستان سند اطلاعاتی R+D+I جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های علاقمند معرفی کرده است. اطلاعات بیشتر در آدرس http://nkfih.gov.hu/english/news-of-the-office/research-development-and-innovation-in-hungary  و وبسایت www.nkfih.gov.hu قابل دریافت می باشد.