• ۱۱۸۲۶
  • ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال

در روز دوشنبه 1398/02/30 جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال درمحل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت، دکتر علیزاده، رئیس گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری فنآوری سلامت و اعضای محترم کمیته برگزار شد. هدف از این جلسه برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت فعالیت های اجرایی مرتبط با حمایت از شرکت های نوپا و استارت آپ های این حوزه بود که شامل دستور جلسه ذیل بوده و توسط حضار محترم مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
1 - ارائه گزارش فعالیت ها و پیگیری های بعمل آمده
2 - بحث و بررسی در خصوص سرفصل و کلیات آئین نامه فعالیت شرکت های فنآور حوزه سلامت دیجیتال
3 - بحث و بررسی در خصوص سرفصل و کلیات بسته حمایت از شرکت های فنآور حوزه سلامت دیجیتال

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

آخرین مطالب :