• ۱۱۸۳۰
  • ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۸
اولین مدرسه تابستانه ملی نانو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

احتراماً به اطلاع می‌رساند سازمان متخصصان نانو (NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت‌آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش‌بنیان در حوزه‌ علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار نماید.


تاریخ برگزاری:13 الی 18 مرداد 

آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیرماه 98

تماس: Experts.Nano@gmail.com 

محل برگزاری: ایران، کردستان، سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان