• ۱۱۸۳۱
  • ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۸
کمیته سلامت دیجیتال برگزار شد

در روز شنبه به تاریخ 1398/03/11 کمیته سلامت دیجیتال در محل دفتر دکتر ملک زاده برگزار گردید
در این جلسه که با حضور دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فنآوری، دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه و فنآوری سلامت و جمعی از معاونان، مشاوران، سرپرستان و کارشناسان حوزه ستادی به عنوان اعضای محترم کمیته برگزار گردید، به جهت توجه وزارت بهداشت به حوزه سلامت دیجیتال و لزوم طراحی سازو کار و آئین نامه های فعالیت شرکت های فنآور در این حوزه، حضار به بحث و بررسی در خصوص موارد فوق و در نهایت جمع بندی سیاست های کلان معاونت های وزارت بهداشت پرداختند. در پایان جلسه مقرر گردید که نتیجه مصوبات این جلسه، در جلسه آتی با حضور مقام عالی وزارت و اعضای کمیته مورد تصویب نهایی قرار گیرد. 
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 5
تصویر 6

آخرین مطالب :