• ۱۱۸۳۵
  • ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی

در روز یکشنبه به تاریخ 1398/03/12 جلسه کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه که با حضور آقای مهندس آزادبخت کارشناس دفتر توسعه فنآوری سلامت و دبیر کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی و اعضای محترم کمیته و کارشناسان شرکت پویا طب الیکا برگزار گردید، به بررسی ویژگیهای دستگاه همودیالیز شرکت مذکور پرداختند.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

آخرین مطالب :