• ۱۱۸۴۰
  • ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸
شورای سیاستگذاری دومین رویداد زیبایی و سلامت

در روز دوشنبه به تاریخ 1398/03/20 جلسه مشترک شورای سیاستگذاری دومین رویداد زیبایی و سلامت در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید

در این جلسه که با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت و جمعی از مدیران کل و مدیران عامل، اساتید، مشاوران، سرپرستان و رئسای محترم برگزار گردید، موارد زیر بعنوان دستور جلسه، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت :

 

-          ارائه گزارشی از برگزاری نخستین رویداد ایده بازار زیبایی و سلامت

-          تعیین خط مشی و اهداف رویداد

-          تعیین زمان و مکان رویداد

-          تعیین نفرات کمیته علمی

 

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

آخرین مطالب :