• ۱۱۸۵۶
  • ۲ / ۶ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (تیپ دو)

دومین کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در روز یکشنبه مورخ 98/4/2 با حضور قائم مقام و مشاور محترم معاونت تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر آخوند زاده و جمعی از مدیران  و کارشناسان مسئول محترم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو کشور در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه شاخص های محور تولید علم و محور ساختار ارائه گردید و به سوالات مربوطه پاسخ داده شد.

1
2
4
5