• ۱۱۸۵۷
  • ۳ / ۶ / ۱۳۹۸
جلسه مشترک شورای سیاستگذاری سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی برگزار گردید

در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/03 جلسه مشترک شورای سیاستگزاری سومین ایده بازار خوراک و نوشیندنی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
در این جلسه، دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و جمعی از معاونان، مدیران کل، سرپرستان، رئسا، اساتید و دبیران محترم نهادها و سازمان های زیربط حضور داشتند که دستور جلسه زیر مورد بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت :
- ارائه گزارش از برگزاری دومین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی
- تعیین خط مشی و اهداف و محورهای رویداد
- تعیین زمان و مکان رویداد
- تعیین نفرات کمیته علمی

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5