• ۱۱۸۶۰
  • ۹ / ۶ / ۱۳۹۸
همایش پژوهشی کلان منطقه ۷ کشوری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش پژوهشی کلان منطقه ۷ کشوری که روز پنجشنبه مورخ 6/4/1398 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید، اظهار داشت: بیش از یکصد کشوردردنیا بالغ بر۷۰ هزار بار به مقالات ایرانی استناد کرده اند، در حال حاضر نیز  ۱۱۸ کشور نزدیک به ۴ میلیون بار مقالات ایرانی را دانلود کرده اند.

 

دکتر رضا ملک زاده با بیان اینکه هم اکنون رتبه و جایگاه ایران از نظر تعداد مقالات و مستندات در دنیا ارتقا یافته و به  ۱۶ رسیده است، ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی به منظور ارتقای رتبه پژوهشی خود باید اقدام به طرح های پژوهشی مشترک در سطح ملی و بین المللی کنند.


دکتر ملک‌ زاده گفت: نباید محدودیت های بودجه ای در دانشگاه ها باعث شود بودجه پژوهشی را در بخش های دیگر صرف کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پایان سخنان خود تصریح نمود:  وضعیت تولید علم در اصفهان رشد خوبی داشته است و در حوزه پزشکی بالینی و رشته داخلی شاهد رشد هستیم، ولی جای کار در حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بسیار زیاد است و نیاز به افزایش طرح های پژوهشی مشترک ملی و بین المللی این دانشگاه با دانشگاه های دیگر دیده می شود.

آخرین مطالب :