• ۱۱۸۶۸
  • ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۸
بازدید رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه جامع تحقیقات و مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و تربت حیدریه

دکتر اصغر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دکتر رضا نجفی پور مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری طی روزهای 12 و 13 تیرماه جاری از مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تربت حیدریه بازدید نمودند.

طی این ماموریت و در راستای اجرای برنامه کشوری ایجاد و توسعه شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی، فعالیت های آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفت و بر همین اساس پیشنهاداتی در جهت پیشبرد اهداف برنامه در آن دانشگاه ارائه گردید.

 

همچنین در ادامه سفر ضمن بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ظرفیت و توانمندیهای آن دانشگاه در حوزه تحقیقات مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات طی جلسه ای که با حضور اعضای هیات علمی و مسئولین ارشد حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار گردید، با اشاره به انگیزه هیات علمی جوان این دانشگاه عنوان داشت: تربت حیدریه فاکتور های لازم برای توسعه تحقیقات را داراست و ما نیز آماده پاسخ به نیاز های پژوهشی و تحقیقاتی تربت حیدریه هستیم.

آخرین مطالب :