• ۱۱۸۸۴
  • ۶ / ۷ / ۱۳۹۸
سامانه انگلیسی اطلاعات برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فن آوری


معاونت تحقیقات و فن آوری اقدام به ایجاد سامانه انگلیسی اطلاعات برنامه های ثبت بیماری ها ی کشور نموده است . جهت آشنایی بیشتر با پیشرفت برنامه های ثبت کشور می توانید اطلاعات و گزارش های مربوطه را از طریق لینک ذیل در سامانه انگلیسی ثبت بیماریها دریافت نمائید.

لیست ثبت بیماریهای کشور

آخرین مطالب :