• ۱۱۹۰۱
  • ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۸
چهارمین جلسه کمیته سموم برگزار گردید

در روز سه شنبه به تاریخ 98/5/22 چهارمین جلسه کمیته سموم در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه با حضور آقایان دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، دکتر قاضی خوانساری، دبیر کمیته سموم همراه با کارشناسان دفتر توسعه فنآوری سلامت و سایر اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه با مرور بر اهداف کمیته شامل به روز رسانی لیست فراخوان ترسیم نقشه راه فنآوری سموم کشور و اولویت های مربوطه، تعیین ناظر پروژه های فنآوری سم شناسی نیماد، بررسی طرح های فنآوری سموم و تهیه گاید لاین ها و استانداردهای مربوطه در رابطه با سموم آغاز گردید. سپس در ادامه جلسه به بررسی و مرور طرح آقای دکتر وطن دوست در رابطه با نقشه توزیع سموم در کشورپرداخته و تصمیم بر گسترش این طرح به مرحله پیمایشی گرفته شد. همچین طرح آقای دکتر انبیاء و همکاران ایشان در رابطه با حذف سموم آترازین، تتراسایکلین و فلزات سنگین توسط زئولیتها به صورت خلاصه ارائه و توسط داوران حاضر در کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5