• ۱۱۹۶۱
  • ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
دوازدهمین کمیته تجاری سازی شرکت های دانش بنیان سلامت با همکاری انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران, در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی برگزار شد.

دوازدهمین نشست کمیته تجاری سازی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با حضور سرمایه گذاران، صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های غیر دولتی، شتاب دهنده ها و بانک ها در یک سو و استارت آپ ها و دارندگان طرح های حوزه سلامت در سوی دیگر برگزار شد.

دوازدهمین نشست کمیته تجاری سازی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با حضور سرمایه گذاران، صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های غیر دولتی، شتاب دهنده ها و بانک ها در یک سو و استارت آپ ها و دارندگان طرح های حوزه سلامت در سوی دیگر برگزار شد. در این نشست دارندگان طرح و ایده از قبل فرمی را با محتوای کلی از استارت آپ خود تکمیل و پس از بررسی و تائید مراحل محصول آماده برای تجاری سازی و سرمایه گذاری در نشست معرفی می گردد .

ایجاد فضای گفتگو میان فناور و سرمایه گذار  

دکتر وطن پور در ادامه با اشاره به سیاست واگذاری امور خدمات در عرصه فناوری به بخش خصوصی و انجمن های شرکت های دانش بنیان سلامت ابراز امیدواری کرد این گونه نشست ها بطور منظم و مستمر در سراسر کشور برگزار تا فرصت بیشتری در اختیار هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان برای معرفی پروژه و جذب سرمایه گذار قرار گیرد .

وی افزود ما باید بتوانیم با ایجاد فضای گفتگو و شبکه سازی میان فناوران و سرمایه گذاران فضای کسب و کار در این عرصه را گسترش دهیم .

این نشست فرصت و تربیون بسیار خوبی برای فناوران است تا خود را به سرمایه گذاران معرفی و اساساً با دیدگاه های سرمایه گذاران آشنا شوند . از سوی دیگر فضای خوبی نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا با طرح ها و دیدگاه های فناوران و نخبگان کشور آشنا شوند .

در ادامه سه نفر از فناوران به معرفی خود و محصول خود پرداختند. که پس از اعلام تمایل حاضران نشست های B2B برای کسب اطلاعات بیشتر بین فناوران و سرمایه گذاران برقرار گردید