• ۷۸۰۱
  • ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۲
مرحله اول کارگاه تکنیک های مولکولی

مرحله اول کارگاه تکنیک های مولکولی

مرحله اول کارگاه تکنیک های مولکولی

 

مهلت ثبت نام: 2 آذرماه 1390

زمان برگزاری: 3 و 4 آذرماه 1390

نشانی: اردبیل- میدان شهدا(بیمارستان بوعلی)- روبروی اداره برق- مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلول درمانی جهاد دانشگاهی اردبیل

آخرین مطالب :