1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/4/12
نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.
1395/3/30
جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.
1395/3/4
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر ...
1395/2/28
مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI که عنوان و چکیده آن‌ها در پایگاهISI Web of Science قابل جستجو، ...
1395/2/26
ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید
1395/2/25
پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید.
1394/12/18
اولین همایش مدیران امور تحقیقات و فن آوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 10 اسفند ماه 1394 ...
1394/11/11
فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators د ...
1394/11/11
از کشور ایران، در حال حاضر 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند
جدیدترین مقادیرImpact Factor مجلات ISIکشور مربوط به سال 2014 در تاریخ19 ام ماه ژوئن سال جاری میلادی توسط موسسه Thomson Reuter (ISI) منتشر شد
نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال 2013 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد.

آخرین مطالب :